Артериална хипертония - насоки за определяне на степента й

Arterialna hipertoniaАртериална хипертония, известна повече като високо кръвно налягане, е здравословно състояние, увеличаващо риска от инсулт, сърдечен удар, бъбречна недостатъчност и други заболявания. Този риск, обаче, може да бъде намален при навременно редовно измерване на кръвното. Това помага да се определи каква е степента на артериалната хипертония и да се предприемат нужните мерки. При леко повишаване стойностите на кръвното налягане, като начало е препоръчително: смяна на хранителния режим, извършване на ежедневни физически упражнения, отказване или намаляване на цигарите, кафето и алкохола. Ако този нов стил на живот не окаже влияние върху стойностите на кръвното налягане, се налага медикаментозно лечение, предписано от лекуващия лекар, който следи индивидуалния отговор на организма на всеки пациент. Въз основа на получената информация относно първоначалните реакции на организма към предписаното лечение и правилния й анализ, лекарят определя оптималното медикаментозно лечение на артериална хипертония за всеки отделен пациент.

Кога говорим за артериална хипертония

Рискът от сърдечно-съдови заболявания нараства с увеличаване на горната граница на кръвното. Човек със стойност на систолното налягане 120 mm Hg (считана за напълно нормална ) носи дори и в малка степен по-голям риск от сърдечни заболявания в сравнение с човек, при който систолното налягане е със стойност 110 mm Hg. От медицинска гледна точка реален риск от сърдечно-съдови заболявания съществува, когато горната граница на налягането (систолна) е над 140 mm Hg, а долната (диастолна)е над 90. В този случай се налага предписване на цялостна програма от лекар. Тя включва освен лечение чрез медикаменти, включва хранителен, двигателен режим и промяна на някои вредни навици на живот. Важно е да се разграничи артериалната хипертония от моментните състояния на повишено кръвно налягане. Такива се наблюдават при силен гняв, уплаха, определен тип физическо натоварване, прием на определени храни или напитки. Също така и някои медикаменти водят до повишаване на артериалното налягане. За да сте сигурни в резултатите, които отчита вашият апарат за кръвно, следвайте основните правила за измерване на кръвното налягане. Хипертония със стойности между 140/90 и 160/100 е известна като хипертония от I-ва степен, между стойности 160/100 и 180/110 е хипертония II-ра степен и съответно при стойности над 180/110 говорим за хипертония III-та степен. Класификация на артериалната хипертония според стойностите на Международната асоциация по хипертония за лица на или над 18 годишна възраст.

Категория Артериална хипертония (в mm Hg)
Систолна Диастолна
Оптимална < 120 < 80
Нормална < 130 < 85
Високо – нормална 130 – 139 85 – 89
Хипертония I-ва степен: гранична 140 – 149 90 – 94
Хипертония I-ва степен (лека) 140 – 159 95 – 99
Хипертония II-ва степен (умерена) 160 – 179 100 – 109
Хипертония III-та степен (тежка) ≥180 ≥110
Изолирана систолна хипертония 140 – 149 < 90