Какви видове аритмии съществуват и защо е важно да го знаете?

Аритмиите се разделят на две главни катеогрии: вентрикулни и предсърдни.

Основната разлика между тях е мястото в сърцето, на което възникват. От там произхождат и имената им: вентрикулните аритмии се зараждат във вентрикулите, а предсърдните – в предсърдята.

Какво означава тази разлика?

Човешкото сърце има 4 кухини – 2 предсърдия и 2 камери. Сърдечният ритъм се контролира от синусов възел, който е разположен в горната част на дясното предсърдие и играе ролята на естествен пейсмейкър. Той произвежда електрически импулси, които дават начален старт за всеки сърдечен ритъм. Именно тези импулси карат мускулите на предсърдията да се свиват и така да изпомпват кръв към камерите. Когато електрическите импулси достигнат до мускулните клетки, те се свиват и това води до изпомпване на кръвта към белите дробове и към останалата част от тялото.

Този процес се нарича сърдечен ритъм. Нормалният сърдечен ритъм е с честота между 60 до 100 удара в минута. А всяко отклонение от него наричаме аритмичен пулс или аритмия.

Аритмията е сборно име за група от състояния, които влияят на естествения сърдечен ритъм. Различните видове аритмии карат сърцето да бие или твърде бързо, или твърде бавно, или неравномерно – да излиза извън ритъм. При леките аритмии е възможно човек да няма никакви симптоми и дори да не подозира, че страда от тях. При по-сериозните обаче е възможно човек да усеща преждевременно съкращаване на сърдечни мускул, ускорено сърцебиене (Това, което лекарите наричат „тахикардия“), забавено сърцебиене (Това, което лекарите наричат „брадикардия“), болка в гърдите, задух, безпокойство, умора, изпотяване, припадане, замайване или световъртеж. Ако имате някой от изброените симптоми, незабавно се свържете с вашия личен лекар.

Какво предизвиква аритмията?

Съществуват много състояния, които водят до аритмия. Ако трябва да обобщим, можем да разделим аритмиите на:

  • Произход от камерите – камерна (вентрикуларна) аритмия;
  • Произход от предсърдията – предсърдни аритмии.

Другият вид аритмии е въз основа на това как променят сърдечната честота:

  • Тахикардия – характеризира се с ускорена сърдечна честота, над 100 удара на минута;
  • Брадикардия – характеризира се с намалена сърдечна честота, под 60 удара на минута.

Тахикардиите могат да се зародят в предсърдията или камерите.

Предсърдните тахикардии биват:

Предсърдно мъждене - Това е най-честият вид аритмия – повече от 33 млн. души страдат от предсърдно мъждене в световен мащаб. Дължи се на ускорен пулс, причинен от хаотични електрически импулси в предсърдията. Тези сигнали водят до бързи, некоординирани слаби контракции.

Симптомите на мъжденето са неравномерен сърдечен ритъм, ускорено сърцебиене, замайване, умора, задух, болка в гърдите. Основна грижа при предсърдното мъждене е потенциалът за развитие на кръвни съсиреци в предсърдията на сърцето. Тези кръвни съсиреци могат да циркулират в други органи и да блокират кръвния поток – състояние, наречено исхемия.

Най-сериозното усложнение, което крие предсърдното мъждене, е развитието на инсулт. По последни данни една трета от инсултите са предизвикани именно от предсърдно мъждене. 

Предсърдно трептене – Както подсказва и името му, този вид аритмия е много сходен с предсърдното мъждене, но сърдечните удари са по-организирани и по-ритмични. Предсърдното трептене също може да доведе до сериозни усложнения като инсулт.  

Надкамерна тахикардия – Представлява широк термин, който обхваща много форми на аритмия, произхождаща над вентрикулите (суправентрикуларен) в предсърдията или AV-възела. Тези видове аритмия причиняват епизоди на сърцебиене, които започват и завършват внезапно.

След като разгледахме основните видове предсърдни тахикардии, нека да обърнем внимание и на другия вид, а именно тахикардиите в камерите. Те биват:

Камерната тахикардия – Характеризира се с бърз, редовен сърдечен ритъм, който произхожда от нетипични електрически сигнали в камерите. Бързият пулс не позволява на вентрикулите да се пълнят и свиват ефективно, за да изпомпват достатъчно кръв към тялото. Камерната тахикардия може да не създава сериозни проблеми, ако имате здраво сърце, но може да изисква и незабавно медицинско лечение, ако имате сърдечно заболяване.

Камерно мъждене - Възниква, когато бързите, хаотични електрически импулси карат вентрикулите да „треперят“ неефективно, вместо да изпомпват необходимата кръв към тялото. Най-честият симптом е загуба на съзнание. Този сериозен проблем е фатален, ако сърцето не бъде възстановено до нормален ритъм в рамките на минути. Спешното лечение включва кардиопулмонална реанимация (CPR) и автоматизиран външен дефибрилатор (AED).

Брадикардията представлява сърдечен ритъм, който се характеризира с честота под 60 удара на минута. Съществуват най-различни причини за развитието на това състояние, някои от които са метаболитни, като например хипотиреоидизъм, някои лекарства за лечение на хипертония или други заболявания. Ако обаче имате бавен сърдечен ритъм и сърцето ви не изпомпва достатъчно кръв, може да имате една от няколкото брадикардии, включително:

  • Синдром на болния синус –  Ако синусовият ви възел не изпраща импулси правилно, пулсът ви може да се редува между твърде бавен (брадикардия) и твърде бърз (тахикардия). Синдромът на болния синус също може да бъде причинен от белези в близост до синусовия възел, които забавят, нарушават или блокират движението на импулсите. Синдромът на болния синус е най-често срещан сред възрастните хора.
  • Проводим блок – Блок от електрическите пътища на сърцето може да възникне във или близо до AV възела, който лежи по пътя между предсърдията и вентрикулите. Блок може да възникне и по други пътища към всяка камера.

Не е задължително брадикардията да се дължи на някаква болест или друго състояние. Известно е , че при някои спортисти е напълно възможно да има забавен сърдечен ритъм и сърцето все пак да е способно да изпомпва достатъчно кръв към цялото тяло.

В статията разгледахме основните видове аритмии, разликите и приликите между тях. Въпреки това, същестуват още видове, които не са толкова често срещани, но все пак могат да се появят, независимо дали човек е млад или стар, дали страда от сърдечни проблеми, или не. Важно е сами да следите състоянието си и при най-малкия дискомфорт или нетипичен симптом, да се консултирате с лекар.

Прочетете повече за аритмията и от другите ни материали: 

8 рискови фактора за развитие на аритмията

10 неща, които трябва да знаем за аритмията

Опасна ли е за теб аритмията