Какво трябва да знаем за кръвното налягане

Кръвното налягане зависи изцяло от дейността на сърцето, и по-точно от цялостното функциониране на сърдечно-съдовата система, чрез която се осъществява циркулацията на кръвта в организма, респективно обмяната на веществата до всяка клетка от тялото. Движението на кръвта е възможно благодарение на ритмично повтарящите се съкращения и отпускания на сърдечния мускул. Какво трябва да знаем за кръвното налягане Кръвното налягане се определя от натиска, който кръвта упражнява върху артериалните стени. Затова и по-правилно е да се наричана артериално налягане. Артериалното налягане е най-високо в началото на аортата и белодробната артерия и намалява с отдалечаването на кръвоносните съдове от сърцето. Съответно максималните стойности, отчетени при изпомпване на кръвта към артериите определят т.нар. систолно кръвно налягане, а при отпускането на камерите на сърцето след изпомпването, се отчитат минималните стойности на артериалното налягане, наречено диастолично. За оптимални стойности се приемат систолно кръвно налягане равно на 120 мм/хг и диастолно, равно на 80 мм/хг, изписвайки се 120/80 или сто и двайсет на осемдесет . Сигнал за високо кръвно налягане би трябвало да се приемат стойности над 140/90. Важно е, все пак да се знае, че понятието „нормални“ стойности на кръвното налягане е условно. Това е така, защото стойностите на кръвното налягане варират в зависимост от човека.

Защо е важно да следим кръвното налягане

Повишените стойности на систолното и/или диастоличното кръвно налягане, спрямо нормалните за отделен индивид, определени от лекар, са рискови за развитие на сърдечносъдови и бъбречни заболявания, инсулт и увреждане на очите. Редовното и правилно следене на кръвното налягане позволява взимането на нужните мерки, за да се нормализират стойностите му. Еднакво важно е да се поддържат нормалните стойности, както на систолното, така и на диастолното кръвно налягане. Установено е, че до 50-55 годишна възраст по-голям рисков фактор за сърдечно-съдовите заболявания е повишеното диастолно кръвно налягане. Над тази възраст съответно по-голям риск носи повишеното систолно налягане.

Как да измерим правилно кръвното налягане

Стойностите на кръвното налягане зависят от възрастта, здравословното състояние на човека, и емоционалното състояние. Също така се влияят от моментното физическо натоварване и температурата на външната среда. Точно затова, преди да пристъпите към измерване на кръвното налягане в домашни условия, имайте предвид, че тялото трябва да се намира в абсолютен покой, не трябва да говорите или да се смеете. Най-добре е да сте в седнало или легнало положение [повече тук].

Има ли значение на коя ръка мерим кръвното

Специалистите твърдят, че можем да мерим кръвното налягане, на която ръка ни е по-удобно. Важно е от време на време да сравняваме стойностите, отчетени на едната и другата ръка, за да видим дали има разлика. При наличие на разлика, съветът на медиците е да измерваме кръвното си на ръката, която отчита по-високи показатели.