Повишаване на кръвното в зависимост от пол и възраст

Кръвно налягане според пол и възрастРискът от хипертония при мъжете и жените настъпва в различни възрастови граници. При мъжете се изразява по-силно в периода между 35 и 40 години. Жените в тази, все още фертилна възраст са защитени от наличието на хормона екстроген. Той ги предпазва до голяма степен от развитието на хипертония. Рискът от артериална хипертония нараства значително след настъпването на менопаузата. В този период той достига стойностите на този при мъжете, дори до известна степен го надвишава. При възрастните хора хипертонията се свързва най-вече с нарастване стойностите на горната граница на кръвното налягане, наречено още систолно налягане. Докато при възрастовата група между 20 и 50-55 години се наблюдава повишаване на долната граница на кръвното или диастолно налягане. След 50 годишна възраст особено значение има и разликата между горна и долна граница на кръвното налягане. Колкото по-голяма е разликата между двете стойности, толкова по-голям е рискът от сърдечно-съдови заболявания. Например, ако на 60 годишна възраст систолното налягане е 160 mm Hg, на пръв поглед може да звучи парадоксално, но е по-добре този пациент да има диастолно налягане 90 mm Hg, отколкото 80 mm Hg. Голямата разлика между горната и долна граница на кръвното налягане е признак за функционални и анатомични изменения на големите артерии, които губят своята еластичност. В резултат на това се наблюдава повишаване на горната граница и спад на долната граница.

Класификация на стойностите на кръвното при различните възрастови групи до 64 години

Възраст Минимални стойности Средни стойности Максимални стойности
15-19 години 105/73 117/77 120/81
20-24 години 108/75 120/79 132/83
25-29 години 109/76 121/80 133/84
30-34 години 110/77 122/81 134/85
35-39 години 111/78 123/82 135/86
40-44 години 112/79 125/83 137/87
45-49 години 115/80 127/84 139/88
50-54 години 116/81 129/85 142/89
55-59 години 118/82 131/86 144/90
60-64 години 121/83 134/87 147/91