A është e rrezikshme për ty aritmia?

Aritmia Aritmia është nj]ë gjendje, në të cilën zemra nuk punon me ritëm dhe frekuencë të drejtë. Është një gjendje që haset shpesh dhe zakonisht nuk ka arsye për shqetësim.  Sidoqoftë, faktorët që e shkaktojnë janë të shumtë e të llojllojshëm, disa prej tyre mund të jenë edhe të rrezikshme. Ndaj, është me rëndësi që