Mite dhe fakte për presionin e gjakut dhe ritmin e zemrës

Shpesh herë dëgjojmë të thuhet se, nivelet e presionit të gjakut lidhen drejtpërsëdrejti me frekuencën e zemrës. E vërteta është se, kur matim presionin e gjakut, aparati evidenton fuqinë, me të cilën zemra e shtyn gjakun drejt arterive tona, ndërkohë që ritmi i zemrës, i quajtur edhe puls, evidenton numrin e tkurrjeve të zemrës për