Контакт

За прашања, коментари и контакти можете да се поврзете со Sendo на маил: contact-mk@sendo.info или преку контакт формата подолу. Нашите телефони за услуги на клиентите се достапни во работните часови во следниве земји:

Бугарија: 0800 13456
Романија: 0371 119 624
Македонија: 080 020 020

Задолжителни полиња се означени со (*).


Ве молиме зпознајте се со нашата политика за доверливост на личните податоци пред да ја испратите оваа порака.