Назад до Началната страница

Политиката за поверителност

Политика за поверителност

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние обработваме личните Ви данни в съответствие с приложимото европейско законодателство за защита на личните данни. С настоящата политика за поверителност бихме искали да Ви информираме за вида, обхвата и целите на събирането и обработването на лични данни, когато посещавате нашия уебсайт, използвате нашия онлайн магазин, осъществявате контакт с нас или се абонирате за нашия бюлетин, а също и за Вашите права и срока за съхранение на информация.

КОИ СМЕ НИЕ

СИДАЯ ФАРМА РУМЪНИЯ С.Р.Л., румънско дружество със седалище и адрес: ул. „Туртурелелор” № 50, ет. 4, ап. 8, сектор 3, гр. Букурещ, Румъния, регистрирано в Търговския регистър под № J40/21052/2007, с дан. № BG3077831591, е администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу Общ регламент относно защитата на данните или ОРЗД).

Като администратор на лични данни ние се ангажираме да обработваме и защитаваме Вашите лични данни като физическо лице съгласно изискванията на ОРЗД и настоящата политика за поверителност. Моля, прочетете я внимателно и се запознайте с Вашите права.

КОГА И КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

1. Когато правите поръчка чрез нашия онлайн магазин

Когато правите поръчка чрез нашия онлайн магазин, ние обработваме следните лични данни за Вас: имена, електронен адрес, телефонен номер, адрес за доставка, информация за кредитна карта.

В случай че желаете да Ви бъде издадена фактура, съгласно изискванията на закона сте длъжни да ни предоставите и Вашето ЕГН и/или дата на раждане.

2. Когато се свържете с нас

Когато се свържете с нас посредством имейл или формата за контакт на нашия уебсайт, ние използваме предоставения от Вас електронен адрес, както и всяка друга информация, която доброволно сте решили да ни предоставите в запитването си.

При осъществяване на контакт с нас по телефон, разговорът се записва. Така, ние обработваме Вашия телефонен номер, гласови данни и друга информация, която предоставите по време на разговора.

3. Когато се абонирате за нашия бюлетин

Когато се абонирате за нашия бюлетин, Вие доброволно давате Вашето съгласие да използваме електронната Ви поща с цел да Ви изпращаме нашия бюлетин с актуални новини и оферти.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Когато пазарувате чрез нашия онлайн магазин, Вие влизате в договорно отношение с нас и ни предоставяте Вашите лични данни, за да сме в състояние да Ви изпратим и доставим закупените от Вас продукти, а също така и за да общуваме с Вас за развитието по Вашата поръчка, проследяване на доставки и плащания, упражняване на Ваши потребителски права.

Обработваме личните Ви данни и в случай че решите да се свържете с нас по някой от възможните за това начини, за да отговорим на Вашето запитване и за да подобрим услугите си. Когато се свързвате с нас по телефон, разговорите се записват за целите на защита на правата и законните ни интереси, в това число подобряване на обслужването и ефективна обработка на запитвания, поръчки и разрешаване на спорове.

Електронната Ви поща може да бъде използвана за целите на директния маркетинг и за да разберем мнението Ви за закупен продукт. Можете да се отпишете, за да преустановим обработването на електронната Ви поща за целите по предходното изречение, като кликнете върху линка за отказ, наличен във всеки мейл, който получавате.

Можем да използваме личните Ви данни и в случай на официални производства като граждански дела, административни проверки, потребителски искове и спорове и др.

Можем да обработваме личните Ви данни и за други цели, когато определен действащ закон изисква от нас да извършим това обработване.

НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние обработваме личните Ви данни на следните правни основания:

1. Въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, пар. 1, б. „а“ от ОРЗД). На това основание обработваме Вашите лични данни, когато се съгласявате да получавате нашия бюлетин, влизате в контакт с нас и се съгласявате с използването на бисквитки, които не са задължителни и не са необходими. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

2. За изпълнението на договор или за предприемането на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (чл. 6, пар. 1, б. „б“ от ОРЗД). На това основание обработваме Вашите лични данни, когато закупувате продукти чрез онлайн магазина ни.

3. За изпълнение на наши законови задължения (чл. 6, пар. 1, б. „в“ от ОРЗД). На това основание обработваме Ваши лични данни, когато това се изисква изрично по закон.

4. Когато обработването е необходимо за целите на легитимните ни интереси (чл. 6, пар. 1, б. „е“ от ОРЗД). На това основание можем да Ви изпращаме съобщения за оферти, специални предложения и нови продукти, или да искаме мнението Ви относно извършена покупка. На същото основание записваме и телефонните ни разговори с Вас. Необходимо е да обработваме Ваши данни и с цел предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и в случай на всякакви официални производства.

ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ

За да подобрим качеството на предлаганите от нас услуги, ние използваме бисквитки, чрез които можем да събираме лични данни. Повече относно използването и управлението на бисквитките можете да видите в нашата Политика за бисквитките.

ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Не извършваме автоматизирано вземане на решения с личните Ви данни.

КАКВИ ДАННИ НЕ ОБРАБОТВАМЕ

Ние обработваме лични данни само на лица, които са навършили 18 години.

Не обработваме лични данни, които разкриват расов или етнически произход, разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном.

НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Личните Ви данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, за да постигнем целите, за които ги обработваме. В случай че не желаете личните Ви данни да бъдат предоставяни на трети лица, няма да можете да се възползвате от услугите, предоставяни от Администратора.

В тази връзка ние предоставяме Вашите лични данни на хостинг доставчици и други дружества за IT поддръжка. Данните Ви се предоставят на куриери и доставчици, за да доставим желаните от Вас стоки, а когато е приложимо и на други партньори и доставчици на услуги, включително с цел осъществяването на онлайн плащания при покупки на продукти от нашия сайт. Възможно е да предоставяме данните Ви и на дружества, които ни обслужват правно и счетоводно.

Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни и на държавните органи във връзка с официални производства.

Въвели сме подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме правата и свободите Ви. Можем да споделяме личните Ви данни с горепосочените категории получатели, но само ако същите са предприели необходимите гаранции и мерки да осигурят съответното ниво на сигурност.

КОЛКО ВРЕМЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Личните Ви данни ще бъдат съхранявани в най-кратък срок, необходим за осъществяването на предвидените цели, или в нормативно установените срокове, ако има такива.

Данни, обработвани на договорно основание, се съхраняват в срок до 5 (пет) години от датата на конкретната продажба, освен ако не се налага по-дълготрайно обработване.

Данни, обработвани във връзка със счетоводна отчетност, се съхраняват за срок до 10 (десет) години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

Данните, обработвани въз основа на изричното Ви съгласие, се обработват до оттеглянето на съгласието.

Данните, обработвани за целите на легитимните ни интереси, се обработват до момента, в който не възразите срещу това обработване или до момента, в който такива легитимни интереси вече не са налице.

ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Нашият уебсайт, нашите бюлетини и изпратените Ви от нас по имейл информация и съобщения могат понякога да съдържат връзки към уебсайтове на трети лица. Личните данни, които предоставяте чрез посещението Ви на тези уебсайтове, не са обект на настоящата политика за поверителност и обработката на Вашите лични данни от тези уебсайтове не е наша отговорност.

Ако последвате връзката към други уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност, които определят как информацията Ви се събира и обработва при посещението Ви на тези сайтове.

КАК ОСИГУРЯВАМЕ СИГУРНОСТТА НА ВАШИТЕ ДАННИ

Ние добре осъзнаваме колко е важно личните Ви данни да се обработват правилно и да бъдат защитени, поради което сме въвели адекватни технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни, които наред с другото, осигуряват спазването на принципите, залегнали при обработката на личните Ви данни.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате следните права:

1. Право на информация – имате право да получите информация към момента на събирането на личните Ви данни относно данните, които събираме, кой ще ги обработва, с какви цели и на какви основания.

2. Право на достъп - имате право да поискате информация за личните Ви данни, включително копие на информацията, която съхраняваме, по всяко време.

3. Право на коригиране - имате право да поискате корекция и допълване на личните Ви данни, след като се свържете с нас и след удостоверяване на Вашата самоличност.

4. Право на изтриване (право да бъдеш забравен) - имате право да поискате изтриване на Вашите данни при отпадане на необходимостта от обработка на данните, при оттегляне на съгласието, в случаите, в които обработката е въз основа на предоставено съгласие, при незаконна обработка на данни или при възникване на законово задължение за изтриване. Това право може да не бъде уважено в предвидените от закона случаи или при липса на удостоверяване на Вашата самоличност.

5. Право на ограничаване на обработването – имате право да поискате от нас ограничаване на обработването при оспорване верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им, или когато обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, вие искате тяхното ограничено обработване, или когато ние не се нуждаем повече от личните Ви данни, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

6. Право на преносимост на машинно четими данни – имате право да поискате да предоставим данните Ви директно на вас или на друг администратор по Ваш избор след писмено искане от Ваша страна и при наличието на техническа възможност.

7. Право на възражение – може да възразите срещу обработването на личните данни от нас, когато ги използваме въз основа на нашия легитимен интерес. Така, ние можем да бъдем задължени да не ги използваме в бъдеще.

8. Право да оттеглите Вашето съгласие – винаги може да оттеглите Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни от нас, като се свържете с нас на [email protected] или като се отпишете, като кликнете върху линка за отказ, наличен във всеки мейл, който получавате. Оттеглянето на съгласието ви не засяга законосъобразността на обработването основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне!

Право на подаване на жалба до надзорен орган.

За Румъния надзорният орган е Националният надзорен орган за обработка на лични данни, повече информация за него може да откриете тук. В случай че желаете да получите информация и контакти за надзорен орган в друга държава-членка на ЕС може да изпратите запитване до посочения по-долу имейл.

КАК ДА УПРАЖНИТЕ ПРАВАТА СИ

За да упражните правата си, може да се свържете с нас на имейл [email protected] или като ни изпратите писмено уведомление до адрес гр.София, бул. ‚България“ №118, ет.5. След удостоверяване на Вашата самоличност, ще се постараем да Ви предоставим информация въз основа на Вашите искания в рамките на 30 дни след получаване на Вашето писмено искане, като се постараем да реагираме безплатно на Вашите искания във връзка с горепосочените права, но ако Вашите искания са очевидно неоснователни или прекомерни, особено поради повтарящия им се характер, тогава можем да наложим разумна такса за покриване на административните разходи за обработката им и предоставянето Ви на информация.

ПРОМЕНИ НА НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Всички промени, които правим в нашата политика за поверителност, ще бъдат публикувани на нашия уебсайт и по този начин ще станат достъпни и задължителни за Вас.

loading...